Presentation_2

PARAFUDR ARIZA İZLEME SİSTEMİ: KIO

İşletmelerde enerjinin sürekliliği, üretim ve servislerin sürdürebilirliği açısından çok önemlidir. Parafudr ile ani aşırı gerilim darbelerine karşı elektriksel sistemleri korurken, aynı zamanda Parafudr seviyesinde arıza ihbar tespit bilgi akışını KIO ile yönetiyoruz. Olası Parafudr arızasından dolayı aşırı gerilim ve yıldırımdan korunamama riskine karşı KIO alarm yönetimi sayesinde kullanıcılara SMS ya da E-posta ile bildirim yapılmaktadır. Aşağıdaki örnek senaryoda Parafudr’un uzaktan izleme yöntemi gösterilmektedir.

 

2-parafdur
Enerji şebekesi kaynaklı aşırı gerilim darbeleri Parafudr tarafından enerji sistemine girmeden engellenir. Zamana bağlı yaşlanma ya da Parafudr deşarj kapasitelerinin üzerinde gelebilecek yıldırım darbe akımlarından dolayı Parafudrlar arızaya geçebilir. Bu durumda Parafudr’a bağlanan EASIO dijital giriş cihazı bu arıza sinyalini alarak bir erişim noktası (gateway) ile KIO’ya iletir. KIO’da ayarlanan alarm parametreleri ile bu durum kullanıcılara bildirilir. Erken müdahale ile tesis güvenliği KIO sayesinde sağlanır.
parafdur-border


Parafudr için oluşturulan alarm özelliklerinin KIO tarafındaki görünümü aşağıdaki gibidir.

1
2_phone-TR

 

Alarm oluşması durumda kullanıcılara gönderilecek SMS ve E-posta örnekleri aşağıda yer almaktadır.
Alarm oluştuğu anda kullanıcı SMS ile bildirim alır. E-posta bildirimlerinde ise alarmla ilgili kullanıcı detaylı bir biçimde bilgilendirilir.

56-parafdur-footer